Pages

Listen To Quran

Listen to Quran

Monday, September 13, 2010

Keutamaan Puasa Enam Hari di Bulan Syawal

Abu Ayyub Al-Anshari Radhiallahu 'anhu meriwayatkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

Barangsiapa berpuasa penuh di bulan Ramadhan lalu menyambungnya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti ia berpuasa selama satu tahun . (HR. Muslim).


Membiasakan puasa setelah Ramadhan memiliki banyak manfaat, di antaranya :

1. Puasa enam hari di buian Syawal setelah Ramadhan, merupakan pelengkap dan penyempurna pahala dari puasa setahun penuh.

2. Puasa Syawal dan Sya'ban bagaikan solat sunnah rawatib, berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan, karena pada hari Kiamat nanti perbuatan-perbuatan fardhu akan disempurnakan (dilengkapi) dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Al-Masjid al-Nabawi in Medina Saudi ArabiaImage via Wikipedia

Sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di berbagai riwayat. Mayoriti puasa fardhu yang dilakukan kaum muslimin memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan, maka hal itu memerlukan sesuatu untuk menutupi dan menyempurnakannya.

3. Membiasakan puasa setelah Ramadhan menandakan diterimanya puasa Ramadhan, kerana apabila Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, pasti Dia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Sebagian orang bijak mengatakan: "Pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada sesudahnya." Oleh itu, barangsiapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama.

Demikian pula sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan yang buruk maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama.

4. Puasa Ramadhan dapat mendatangkan maghfirah atas dosa-dosa masa lain. Orang yang berpuasa Ramadhan akan mendapatkan pahalanya pada hari Raya'AidilFitri yang merupakan hari pembagian hadiah, maka membiasakan puasa setelah AidilFitri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat ini. Dan sesungguhnya tiada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-dosa.

Oleh kerana itu termasuk sebahagian ungkapan rasa syukur seorang hamba atas pertolongan dan ampunan yang telah dianugerahkan kepadanya adalah dengan berpuasa setelah Ramadhan. Tetapi jika ia malah menggantinya dengan perbuatan maksiat maka ia termasuk kelompok orang yang membalas kenikmatan dengan kekufuran. Apabila ia berniat pada saat melakukan puasa untuk kembali melakukan maksiat lagi, maka puasanya tidak akan terkabul, ia bagaikan orang yang membangun sebuah bangunan megah lantas menghancurkannya kembali.

Allah Ta'ala berfirman:

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali "(An-Nahl: 92)


5. Dan di antara manfaat puasa enam hari bulan Syawal adalah amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya pada bulan Ramadhan tidak terputus dengan berlalunya bulan mulia ini, selama ia masih hidup.

Insyaallah...

Enhanced by Zemanta
Read more >>

Saturday, September 11, 2010

Hari Raya Aidilfitri

Hari Raya Aidilfitri adalah saat berbahagia dan bersuka cita. Kebahagiaan dan kegembiraan kaum mukminin di dunia adalah karena Tuhannya, iaitu apabila mereka berhasil menyempurnakan ibadahnya dan memperoleh pahala amalnya dengan kepercayaan terhadap janji-Nya kepada mereka untuk mendapatkan anugerah dan ampunan-Nya.Allah Ta 'ala berfirman :

Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
(Yunus: 58).

Kaum mukminin mempunyai TIGA hari Raya : hari Raya yang selalu datang setiap minggu dan dua hari Raya yang masing-masing datang sekali dalam setiap tahun.

Adapun hari Raya yang selalu datang tiap minggu adalah hari Jum'at, ia merupakan hari Raya mingguan, sebagai pelengkap (penyempurna) bagi solat wajib lima waktu yang merupakan rukun utama agama islam setelah dua kalimat syahadat.

Sedangkan dua hari Raya yang di sambut setahun sekali adalah:

1. AidilFitri setelah berpuasa sebulan Ramadhan. Ia adalah sebagai pelengkap puasa Ramadhan yang merupakan rukun dan asas Islam keempat. Apabila kaum muslimin menyempurnakan puasa wajibnya, maka mereka berhak mendapatkan pengampunan dari Allah dan terbebas dari api Neraka, sebab puasa Ramadhan mendatangkan pengampunan atas dosa yang lain dan pada akhirnya terbebas dari Neraka.


Sebahagian manusia dibebaskan dari Neraka padahal dengan berbagai dosanya ia semestinya masuk Neraka, maka Allah mensyari'atkan bagi mereka hari Raya setelah menyempurnakan puasanya, untuk bersyukur kepada Allah, berdzikir dan bertakbir atas petunjuk dan syari'at-Nya berupa solat dan sedekah pada hari Raya tersebut.

Hari Raya ini merupakan hari pembagian hadiah, orang-orang yang berpuasa diberi ganjaran puasanya, dan setelah hari Raya tersebut mereka mendapatkan pengampunan.

2. Aidil Adha (Hari Raya Kurban). Hari ini lebih agung dan utama daripada Aidil Fitri. Hari Raya ini adalah sebagai penyempurna ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima, bila kaum muslimin menyempurnakan ibadah hajinya, nescaya diampuni dosanya.

Insyallah..
Read more >>

Thursday, September 9, 2010

Zakat Fitrah

Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya sebanyak satu sha' (+- 3 kg) dari bahan makanan yang berlaku umum di daerahnya.

Zakat tersebut wajib baginya jika masih memiliki sisa makanan untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam.Zakat FitrahImage by deqalb via Flickr

Waktu pengeluarannya yang paling utama adalah sebelum solat Aidilfitri, boleh juga sehari atau dua lari sebelumnya, dan tidak boleh mengakhirkan mengeluaran zakat fitrah setelah hari Raya.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu :

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor, dan sebagai pemberian makan kepada fakir miskin. Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum solat Eid, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yangmembayarkannya setelah solat Eid maka ia adalah sedekah biasa.
"(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Enhanced by Zemanta
Read more >>

Monday, September 6, 2010

Berpisah dengan Bulan Ramadhan

Beberapa hari lagi, Syawal akan kembali dan umat Islam di seluruh dunia akan menyambutnya.

Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di mana jua anda berada.Sebaiknya puasa Ramadhan diakhiri dengan Istighfar (permohonan ampun), karena Istighfar merupakan penutup segala amal kebajikan; seperti solat, haji dan solat malam.

Demikian pula dengan majlis-majlis, sebaiknya ditutup dengannya. Jika majlis tersebut merupakan tempat berdzikir maka istighfar adalah pengukuh baginya, namun jika majlis tersebut tempat permainan maka istighfar berfungsi sebagai pelebur dan penghapus dosa. (Lihat kitab Lathaaiful-Ma'aarif; oleh Ibnu Rajab, hlm. 220-228)
Read more >>